l1

BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR

Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor

Telefon: (02) 235 37 00

     eko sola  erasmus logo web3 facebook-icon

 

 

 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov.

Če ne spremenite nastavitev, se z njimi strinjate.

Razumem

logo1    logo2

logotip EKP 2014 2020 SIO 2020

Dvig socialnega in kulturnega kapitala 2014

SK-ESS-glava11Siola za ravnatelje logo 1 1

V okviru sredstev evropskega socialnega sklada in s sofinanciranjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013 izvajamo letos preko Šole za ravnatelje na naši šoli  ESS  projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti (SKK ).

V mreži  šol – Srednja trgovska šola, Srednja gradbena šola in ICP Maribor,  povezanih v projekt SKK se je naša šola  odločila, da bo delovala predvsem na povezovanju in razvijanju socialnih mrež. S tem želimo spodbuditi dijake, k razmišljanju, sprejemanju različnosti in povezovanju. Naš cilj je dijake povezati znotraj šole in znotraj mreže in s tem tudi dodati vidik simbolov in obredov.

Dejavnosti, ki jih  bomo izvajali predvsem v okviru mreže: ustvarjalnice s ciljem prenosa veščin in znanja med različnimi poklicnimi usmeritvami dijakov  ter predstavitve  različnih kultur dijakov, priprava razstav, izvedba delavnic – Mesto kot ekosistem v okviru Meseca prostora na povabilo Ministrstva za infrastrukturo in prostor, organizacija strokovnih ekskurzij – Eko socialna kmetija Korenika, povezovali pa se bomo prav tako tudi z zunanjimi izvajalci - predstavitev dela knjižnice, obisk in vodenje po muzejih, galerijah, Pokrajinskem arhivu,  lovsko društvo – trening socialnih veščin. Vse dejavnosti bomo objavili tudi na naši facebook strani – PROJEKT SKK - https://www.facebook.com/profile.php?id=100005146634789.

 

Namen projekta

Namen projekta je izvajanje programov za dvigovanje socialnega in kulturnega kapitala v šolah, vrtcih in lokalni skupnosti.

 

Cilji projekta

 1. Raziskati vpliv dejavnikov socialnega in kulturnega kapitala; 
 2. pripraviti izhodišča in usmeritve za dvig socialnega in kulturnega kapitala;
 3. pripraviti izvedbo programov za izboljšanje socialnega in kulturnega kapitala na izbranih šolah in vrtcih s spodbujanjem pomena neformalnega znanja in povezovanja socialnih partnerjev;
 4. uvajanje fleksibilnih oblik organizacije dela šol in vrtcev;
 5. spremljati izvedbo projektnih aktivnosti in razširjati rezultate.

 

Opis projektnih dejavnosti

Dejavnosti bodo potekale na 196 šolah in vrtcih, ki bodo povezani v 49 mrež. Njihove dejavnosti bodo povezovali strokovni delavci, ki bodo za čas trajanja projekta delno zaposleni v Šoli za ravnatelje. Vsaka mreža bo pripravila in izvedla program dejavnosti za dvig socialnega in kulturnega kapitala na izbranem področju.

Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja: 3.800.000 €

Trajanje operacije: 1. 2. 2013 do 31. 8. 2015

 

Opredelitev SKK

Opredelitev socialnega in kulturnega kapitala

V okviru projekta se je oblikovala naslednja opredelitev:

“Socialni in kulturni kapital posameznika je bogastvo, ki izvira iz sodelovanja in vpetosti v socialne vezi in mreže. Povečuje občutek pripadnosti, zaupanja in solidarnosti ter omogoča razvoj posameznika in skupnosti.”

Glavna značilnost socialnega kapitala so pozitivni odnosi. Pomembni sta tako količina kot tudi kakovost socialnih stikov, ki jih vzpostavlja posameznik v okolju, v katerem živi in dela, se pravi, v družini, v šoli, med vrstniki in v širši skupnosti.

Socialni kapital označujejo:

 • skupna pravila in vrednote, 
 • dobro razvite socialne mreže,
 • visoka raven zaupanja,
 • visoka državljanska zavzetost,
 • simboli in obredi,
 • soodvisnost in vzajemnost,
 • prostovoljstvo in dejavnosti skupnosti. (Putnam 2000 v West-Burnham idr. 2007, 32).

Višji je otrokov socialni kapital, bolj se čuti povezanega s skupnostjo,večji je njegov občutek blagostanja in večja je verjetnost, da bo v šoli uspešen ter bo v njej vztrajal.

Kulturni kapital vključuje demografske značilnosti in zdravje posameznika: vrednote, tradicijo, vzgojo in omiko, jezik, znanje, veščine, poznavanje pravil in motivacijo pa tudi posedovanje knjig, slik ali oblačil.

Najpogosteje ga merijo s stopnjo izobrazbe. Bourdieu (1997 v Fulcher in Scott 2011, 314) z opredelitvijo kulturnega kapitala opozarja na pomembno korelacijo med posameznikovim družbenim razredom, kulturo in izobraževanjem.

 

Maribor, 14. 10. 2014

Koordinatorica: Tatjana Đurasovič, prof.