l1

BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR

Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor

Telefon: (02) 235 37 00, Telefaks: (02) 235 37 01

     eko sola  erasmus logo web3 facebook-icon

 

 

 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov.

Če ne spremenite nastavitev, se z njimi strinjate.

Razumem

logotip EKP 2014 2020 SIO 2020

Eduroam

1. Predstavitev omrežja

Eduroam (education roaming) je mednarodna federacija brezžičnih omrežij za uporabnike iz izobraževalne in raziskovalne sfere. V omrežje Eduroam so vključene izobraževalne in raziskovalne ustanove (osnovne šole, fakultete, inštituti, srednje šole) v Sloveniji www.eduroam.si in tujini www.eduroam.org.Študenti, učenci, pedagogi, raziskovalci in drugi lahko uporabljajo vsako brezžično omrežje Eduroam, v Sloveniji ali tujini. Pri gostovanju uporabniki Eduroam uporabljajo uporabniško ime in geslo, ki jim ga je dodelila matična ustanova. V skladu s politiko vseevropskega gostovanja, lahko uporabniki za pomoč pri povezovanju zaprosijo le svojo matično ustanovo.

 

Uporabnike posebej opozarjamo na spoštovanje veljavne zakonodaje, pravila uporabe akademskega omrežja Arnes in pravila svoje matične organizacije. Vsi uporabniki s priklopom na omrežje sprejemajo pravila dopustne uporabe!

 

2. Pokritost prostorov

Brezžično omrežje je na voljo praktično v vseh prostorih BTŠ Maribor. Zaradi debelih sten je ponekod signal v zaprtih prostorih lahko šibek ali pa ga ni. Signal posamezne dostopne točke se v nekaterih primerih pokriva s signalom druge dostopne točke. V tem primeru se brezžični odjemalec samodejno preklopi iz ene dostopne točke na drugo, t.i. roaming.

 

3. Tehnične zahteve za priklop

Za uspešno priključitev v brezžično omrežje morata operacijski sistem in mrežna kartica podpirati naslednje standarde:

  • Ime omrežja (SSID):eduroam
  • Standard za brezžična omrežja:802.11b/g
  • Protokol overjanja:EAP-TTLS oz.Microsoft TTLS
  • Način šifriranja: AES (WPA2) aliTKIP (WPA)
  • Tuneliran protokol za overjanje:PAP

Potrebujete tudi veljavno uporabniško ime oz. identiteto in geslo.

  • Zunanje uporabniško ime (zunanja oz. anonimna identiteta):Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Uporabniški račun (identiteta):Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Certifikat CA je potrebno predhodno prenesti na napravo. Nahaja se tukaj.

 

4. Navodila za povezavo

Eduroam je zaščiteno omrežje, je  varen, preprost in brezplačen brezžični dostop do svetovnega spleta. Postopek prijave in ves opravljen promet v času povezave sta šifrirana in preverjena s certifikati. Podrobnejša navodila za namestitev in konfiguracijo za različne naprave z različnimi operacijskimi sistemi so na voljo tukaj.Po končani nastavitvi odjemalca je priporočljivo delovanje povezave najprej preizkusiti v matični organizaciji.

Za povezavo v omrežje Eduroam potrebujete certifikat. Certifikat CA  je potrebno predhodno prenesti na napravo. Certifikat najdete na Arnesovi spletni strani.

Pri povezovanju v brezžično omrežje eduroam, najprej uporabnikova naprava preveri omrežje eduroam. Certifikat svojega domačega strežnika preveri s certifikatom, ki je nameščen na napravo. Šele potem se naprava avtenticira strežniku, tipično z uporabniškim imenom in geslom.

 

Certifikate Eduroam.si se lahko namesti ročno v napravo ali samodejno z namestitvijo odjemalca eduroam za Windows. V odjemalcu so certifikat Eduroam.si CA ter samodpisani certifikati Eduroam.si večjih organizacij. Naprava preveri omrežje eduroam tako, da preveri ali je certifikat strežnika priložen ali pa podpisan z Eduroam.si CA.

 

5. Pomoč

Kontaktna oseba: Sašo HORVAT Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Kakovost

KONZORCIJSKI PROJEKT
Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj

Spoštovani!


Konzorcij biotehniških šol, katerega član je tudi BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR, je bil izbran na javnem razpisu uvajanja prenovljenih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja za projekt, »Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj«. Projekt bo potekal od 4. 4. 2008 do 31. 12. 2012. Vodenje projekta je prevzel Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma.  Koordinacijo posamezne aktivnosti je prevzela posamezna šola v konzorciju.

Aktivnosti v okviru projekta Konzorcija biotehniških šol 2008 – 2012 in šole koordinatorice za posamezno aktivnost:

 

Št. aktivnosti Aktivnost Šola koordinatorica
1. Priprava izvedbenih kurikulov Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
2. Določanje odprtih delov kurikula Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
3. Določanje meril ocenjevanja znanja oziroma minimalnih standardov za ocene, točkovanje ipd. Šolski center Šentjur
4. Opredelitev meril za vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja Šolski center Ptuj, Biotehniška šola
5. Priprava osebnih izobraževalnih načrtov za posamezne dijake na šoli Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma
6. Vzpostavitev in vodenje map učnih dosežkov Izobraževalni center Piramida Maribor
7. Uvajanje učnih gradiv v različnih oblikah Biotehniška šola Maribor
8. Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
9. Promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja

Biotehniški center Naklo

 

Konzorcij biotehniških šol se je zavezal, da bo izvajal čim kakovostnejšo izobraževanje, kar so šole zapisale v IZJAVI O KAKOVOSTI BIOTEHNIŠKIH ŠOL SLOVENIJE.

 

 

Učitelji praktičnega pouka v letu 2018/19

Na tej strani je seznam učiteljev praktičnega pouka v šolskem letu 2018/2019. Poleg seznama si lahko preberete katere module pokrivajo.

 

Ime in Priimek

Praktični pouk

Simon GRAČNER

trajnostni razvoj, organizator praktičnega usposabljanja pri delodajalcih za naravovarstvo, vodja PUZ-a: program naravovarstveni tehnik in mehanik kmetijskih in delovnih strojev

Peter JAMŠEK

diagnostika pogonskih in delovnih strojev, elektronski sistemi in hidravlične naprave na pogonskih in delovnih strojih, montaža, vzdrževanje in popravila naprav in opreme v kmetijstvu in vrtnarstvu, popravila električnih in elektronskih naprav, popravila hidravličnih in pnevmatskih naprav, popravila kmetijskih in gozdarskih strojev in naprav, popravila mehanskih sklopov in naprav, tehnika popravil, upravljanje  kmetijske mehanizacije z varnim delom, vzdrževanje pnevmatik,  organizator praktičnega pouka za mehanika kmetijskih in delovnih strojev

Darja JUVAN PASTIRK

veterinarska tehnologija

Urška KASENBURGER

oskrba živali

Nina KLOBASA

oskrba živali, veterinarska tehnologija, organizatorka praktičnega pouka veterine, organizator praktičnega usposabljanja pri delodajalcih za veterino, vodja PUZ-a: program veterinarski tehnik

Marija KOLMANIČ BUČAR

ekološke analize in monitoring, gospodarjenje z  naravnimi viri energije in ostanki, krajinarstvo, oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij, okrasne zelnate rastline, osnove hortikulture, pridobivanje biodiesla, priprava in izdelava aranžerskega materiala, uporabna floristika, varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja, varstvo naravnih vrednot, vodenje v naravi

Andrej KOSTREVC

kmetijska pridelava in reja, naprava trajnega nasada, pridelava in predelava grozdja, pridelava gob in zelišč, pridelava krme, pridelava poljščin, pridelava sadja, prodaja in svetovanje v kmetijstvu, reja živali, vodenje del na kmetijskem gospodarstvu, organizator praktičnega usposabljanja pri delodajalcu za cvetličarja, kmetijsko-podjetniškega tehnika, mehanika kmetijskih in delovnih strojev, vodja PUZ-a: program kmetijsko-podjetniški tehnik SSI in PTI, organizator praktičnega pouka za cvetličarja, kmetijsko-podjetniškega tehnika in naravovarstvenega tehnika

Branka MALINGER

Uroš MIKOLIČ

oskrba živali, reja živali, veterinarska tehnologija

veterinarska tehnologija

Denis PERKO

 

Vesna PIRNAT

pridelava gob in zelišč, pridelava poljščin, prodaja in svetovanje v kmetijstvu, reja živali

veterinarska tehnologija

Erna TRAMŠEK

veterinarska tehnologija

Bernard VOGRINC

Jelena ZURC CIZELJ

upravljanje z alternativnimi viri energije, varilstvo in kovaštvo

oskrba živali, veterinarska tehnologija

 
 

Pogled v zbornico v letu 2018/19

Na tej strani je seznam učiteljev, ki poučujejo splošne in strokovno teoretične predmete ter strokovne module v šolskem letu 2018/2019. Poleg poimenskega seznama si lahko preberete tudi to katere predmete in module poučujejo.

Ime in Priimek

Predmet in modul

Zdenka BRUMEN KRALJ

slovenščina, razrednik 2.a PTI razreda

Milena CAJZEK

biologija

Božidar DAMJAN

umetnost (likovna), fizika, osnove poslovnega komuniciranja

Kristina DOLINAR PAULIČ

laboratorijsko delo v veterinarstvu, reja perutnine in čebelarstvo, priprava na maturo (4. predmet), vodja aktiva strokovnih modulov

Ines GOGER

matematika, vodja aktiva naravoslovje, razrednik 3.e razreda

Andreja GRAČNER

angleščina, slovenščina, razrednik 1.e razreda

Simon GRAČNER

okrasne zelnate rastline, trajnostni razvoj, gospodarjenje z naravnimi viri energije in ostanki, oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij, ekološke analize in monitoring, ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in ekoremediacije, izbrane vsebine iz naravovarstva, osnove podjetništva in prodaja, upravljanje z alternativnimi viri energije, materiali in okoljem, varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja, vodenje v naravi, urejanje spletnih strani, vodja PUZ-a: program naravovarstveni tehnik in mehanik kmetijskih in delovnih strojev, organizator praktičnega usposabljanja pri delodajalcih za program naravovarstveni tehnik, razrednik 2.a razreda

Natalija HORVAT

matematika, ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in ekoremediacije, ekološke analize in monitoring, izbrane vsebine iz naravovarstva

Drago JAKOPIN

športna vzgoja, razrednik 1.a PTI razreda

Darja JUVAN PASTIRK

anatomija in fiziologija domačih živali, izbrane vsebine iz veterinarske tehnologije, vzreja in zdravstveno varstvo malih živali, razrednik 1.c razreda

Barbara KAJBA MORI

biologija

Urška KASENBURGER

anatomija in fiziologija domačih živali, rejne živali, veterinarska tehnologija, vzreja in zdravstveno varstvo malih živali, priprava na maturo (4. predmet), razrednik 4.d razreda

Nina KLOBASA

anatomija in fiziologija domačih živali, izbrane vsebine iz veterinarske tehnologije, veterinarska tehnologija, organizatorka praktičnega pouka veterine, organizator praktičnega usposabljanja pri delodajalcih za veterino, vodja PUZ-a: program veterinarski tehnik, koordinator EKOŠOLE, razrednik 2.b razreda

Anton KRAJNC

ravnatelj šole

Boštjan LAMPRET

športna vzgoja, razrednik 3.c razreda

Branka MALINGER

oskrba živali, priprava na maturo (4. predmet)

Tanja MATJAŠIČ

angleščina, nemščina, razrednik 3.f razreda

Uroš MIKOLIČ

anatomija in fiziologija domačih živali, dobrobit živali, priprava na maturo (4. predmet), razrednik 2.d razreda

Lea OBLAK kemija, razrednik 3.d razreda
Klementina PERKO informatika, etologija, učbeniški sklad, skrbnik e-dnevnika, administrator spletne učilnice, razrednik 1.a razreda

Vesna PIRNAT

higiena živil, veterinarska tehnologija, priprava na maturo (4. predmet), koordinator EKOŠOLE, razrednik 4.c razreda
Samo PODBREŽNIK umetnost (glasba), pevski zbor

dr. Andrej PODJAVORŠEK

ekološko kmetovanje, izbrane vsebine iz kmetijstva, naprava trajnega nasada, podjetništvo in trženje, pridelava in predelava grozdja, pridelava sadja, prodaja in svetovanje v kmetijstvu, ekološka pridelava, vodenje del na  kmetijskem gospodarstvu

Nataša PUKŠIČ

nemščina, sociologija, razrednik 4.b razreda

Andreja RAJH kemija
Srečko REHER

slovenščina

Mojca REP

laborant

Jasmina ROČENOVIČ

etologija, živinoreja, prodaja in svetovanje v kmetijstvu, reja živali, zootehnika, razrednik 2.c razreda

Monika RUBIN BRAČKO slovenščina, vodja aktiva družboslovja, razrednik 1.b razreda
Nives SANTIN REGVAT slovenščina, zgodovina

Helena SLIVNJAK RAMUTA
poslovno komuniciranje, izbrane vsebine iz naravovarstva, krajinarstvo, osnove hortikulture, osnove podjetništva in prodaja, pridelava gob in zelišč,  pridelava krme, pridelava poljščin, pridobivanje biodiesla, Priprava in izdelava aranžerskega materiala, varstvo naravnih vrednot,  vodja PUZ-a: program cvetličar, vodja interesnih dejavnosti, razrednik 3.a razreda

Anton ŠTERN

diagnostika pogonskih in delovnih strojev, elektronski sistemi in hidravlične naprave na pogonskih in delovnih strojih, popravila električnih in elektronskih naprav, popravila hidravličnih in pnevmatskih naprav, popravila kmetijskih in gozdarskih strojev in naprav, upravljanje kmetijske mehanizacije z varnim delom

Romana ŠUMAN

matematika, tajnik PM in ZI, razrednik 3.b razreda

Petra TISNIKAR matematika
Erna TRAMŠEK veterinarska tehnologija, priprava na maturo (4. predmet)

Tomaž TRAMŠEK

športna vzgoja, razrednik 4.a razreda

Bernard VOGRINC naravoslovje, varilstvo in kovaštvo
Bogdana VRATANAR družboslovje, geografija, knjižnica, razrednik 2.e razreda
Damjana VRBNJAK naravoslovje, montaža, vzdrževanje in popravila naprav in opreme v kmetijstvu in vrtnarstvu, popravila mehanskih sklopov in naprav, vzdrževanje pnevmatik
Jolanda ZIHERL SAJKO angleščina, razrednik 1.d razreda
Jelena ZURC CIZELJ dobrobit živali, veterinarska tehnologija
   

 

Vodstvo in administracija

Ravnatelj:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., univ. dipl. ing.           

Telefon: (02) 235 37 00

 

Pomočnica ravnatelja in organizator izobraževanja odraslih:

 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., univ. dipl. inž.

 

Telefon: (02) 235 37 04

 

Šolska svetovalna delavka:

 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., prof.

 

Telefon: (02) 235 37 03

 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., prof.

 

Telefon: (02) 235 37 04

Poslovna sekretarka:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. Klasinc, prof.

 

Telefon: (02) 235 37 00

 

Faks: (02) 235 37 01

Računovodkinja:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., univ. dipl. oec.

 

Telefon: (02) 235 37 07

 

Vodja posestva:

Franc Kancler, dipl. ing.

 

Telefon: (02) 235 37 10

Beseda ravnatelja

AK sep2015 

BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR se nahaja na obrobju mestnega jedra, pod znamenito Kalvarijo in je svojevrsten branik urbanizaciji tega dela mesta. Šola je bila ustanovljena 11.marca 1872 in se od ustanovitve dalje nahaja na prostoru, kjer je danes.

Zaradi reševanja denacionalizacijskih postopkov je bil objekt, v katerega se je šola preselila po drugi svetovni vojni, vrnjen denacionalizacijskemu upravičencu, vendar se teoretični del izobraževanja še vedno izvaja v teh prostorih.

Za potrebe šole je v prihodnje predvidena obnova in dozidava objekta na robu šolskega posestva, v katerem se trenutno nahaja Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, kot najemnik teh prostorov. Šola bo tako dolgoročno še naprej izvajala svojo izobraževalno dejavnost na tem prostoru, kjer je tudi večji del šolskega posestva.

Za pridobivanje praktični znanj in veščin ima šola približno 100 ha veliko šolsko posestvo, večji del na Kalvariji. Del posestva še je na Mestnem hribu, kjer šola skupaj z mestno občino vsako leto postavlja mestni klopotec ter v Svečini, kjer je tudi šolski hlev.

V šolskem letu 2018/19 je na šoli vpisanih 524 dijakov, ki so razvrščeni v 22-ih različnih oddelkih. Programi so modularno zasnovani in dajejo večji poudarek povezovanje teorije in prakse ter omogočajo večjo izbirnost. Programi so v celoti prenovljeni. Na šoli izobražujemo  v triletnih, štiriletnih in nadaljevalnih (3+2) programih ter programih izrednega izobraževanja (izobraževanje odraslih).

Na šoli se zavedamo velike odgovornosti za individualni razvoj vsakega posameznika, zato smo veseli, da so dijaki naše šole naši nasledniki in zato toliko bolj dragoceni.

Vsem dijakom, njihovim staršem in profesorjem želim uspešno delo, izpolnitev želja ter ciljev, ki ste si jih zadali. S skupnimi močmi si prizadevajmo za prijazno in odprto šolo, ki nam bo dala znanje, s katerim bomo ustvarjali lepši jutri. S prizadevnostjo in ustvarjalnostjo nadaljujmo bogato tradicijo naše šole, kot najstarejše kmetijske šole v Sloveniji.

Anton Krajnc, ravnatelj