l1

BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR

Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor

Telefon: (02) 235 37 00, Telefaks: (02) 235 37 01

     eko sola  erasmus logo web3 facebook-icon

 

 

 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov.

Če ne spremenite nastavitev, se z njimi strinjate.

Razumem

logotip EKP 2014 2020 SIO 2020

Eduroam

1. Predstavitev omrežja

Eduroam (education roaming) je mednarodna federacija brezžičnih omrežij za uporabnike iz izobraževalne in raziskovalne sfere. V omrežje Eduroam so vključene izobraževalne in raziskovalne ustanove (osnovne šole, fakultete, inštituti, srednje šole) v Sloveniji www.eduroam.si in tujini www.eduroam.org.Študenti, učenci, pedagogi, raziskovalci in drugi lahko uporabljajo vsako brezžično omrežje Eduroam, v Sloveniji ali tujini. Pri gostovanju uporabniki Eduroam uporabljajo uporabniško ime in geslo, ki jim ga je dodelila matična ustanova. V skladu s politiko vseevropskega gostovanja, lahko uporabniki za pomoč pri povezovanju zaprosijo le svojo matično ustanovo.

 

Uporabnike posebej opozarjamo na spoštovanje veljavne zakonodaje, pravila uporabe akademskega omrežja Arnes in pravila svoje matične organizacije. Vsi uporabniki s priklopom na omrežje sprejemajo pravila dopustne uporabe!

 

2. Pokritost prostorov

Brezžično omrežje je na voljo praktično v vseh prostorih BTŠ Maribor. Zaradi debelih sten je ponekod signal v zaprtih prostorih lahko šibek ali pa ga ni. Signal posamezne dostopne točke se v nekaterih primerih pokriva s signalom druge dostopne točke. V tem primeru se brezžični odjemalec samodejno preklopi iz ene dostopne točke na drugo, t.i. roaming.

 

3. Tehnične zahteve za priklop

Za uspešno priključitev v brezžično omrežje morata operacijski sistem in mrežna kartica podpirati naslednje standarde:

  • Ime omrežja (SSID):eduroam
  • Standard za brezžična omrežja:802.11b/g
  • Protokol overjanja:EAP-TTLS oz.Microsoft TTLS
  • Način šifriranja: AES (WPA2) aliTKIP (WPA)
  • Tuneliran protokol za overjanje:PAP

Potrebujete tudi veljavno uporabniško ime oz. identiteto in geslo.

  • Zunanje uporabniško ime (zunanja oz. anonimna identiteta):Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Uporabniški račun (identiteta):Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • Certifikat CA je potrebno predhodno prenesti na napravo. Nahaja se tukaj.

 

4. Navodila za povezavo

Eduroam je zaščiteno omrežje, je  varen, preprost in brezplačen brezžični dostop do svetovnega spleta. Postopek prijave in ves opravljen promet v času povezave sta šifrirana in preverjena s certifikati. Podrobnejša navodila za namestitev in konfiguracijo za različne naprave z različnimi operacijskimi sistemi so na voljo tukaj.Po končani nastavitvi odjemalca je priporočljivo delovanje povezave najprej preizkusiti v matični organizaciji.

Za povezavo v omrežje Eduroam potrebujete certifikat. Certifikat CA  je potrebno predhodno prenesti na napravo. Certifikat najdete na Arnesovi spletni strani.

Pri povezovanju v brezžično omrežje eduroam, najprej uporabnikova naprava preveri omrežje eduroam. Certifikat svojega domačega strežnika preveri s certifikatom, ki je nameščen na napravo. Šele potem se naprava avtenticira strežniku, tipično z uporabniškim imenom in geslom.

 

Certifikate Eduroam.si se lahko namesti ročno v napravo ali samodejno z namestitvijo odjemalca eduroam za Windows. V odjemalcu so certifikat Eduroam.si CA ter samodpisani certifikati Eduroam.si večjih organizacij. Naprava preveri omrežje eduroam tako, da preveri ali je certifikat strežnika priložen ali pa podpisan z Eduroam.si CA.

 

5. Pomoč

Kontaktna oseba: Sašo HORVAT Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Kakovost

KONZORCIJSKI PROJEKT
Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj

Spoštovani!


Konzorcij biotehniških šol, katerega član je tudi BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR, je bil izbran na javnem razpisu uvajanja prenovljenih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja za projekt, »Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj«. Projekt bo potekal od 4. 4. 2008 do 31. 12. 2012. Vodenje projekta je prevzel Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma.  Koordinacijo posamezne aktivnosti je prevzela posamezna šola v konzorciju.

Aktivnosti v okviru projekta Konzorcija biotehniških šol 2008 – 2012 in šole koordinatorice za posamezno aktivnost:

 

Št. aktivnosti Aktivnost Šola koordinatorica
1. Priprava izvedbenih kurikulov Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
2. Določanje odprtih delov kurikula Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
3. Določanje meril ocenjevanja znanja oziroma minimalnih standardov za ocene, točkovanje ipd. Šolski center Šentjur
4. Opredelitev meril za vrednotenje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja Šolski center Ptuj, Biotehniška šola
5. Priprava osebnih izobraževalnih načrtov za posamezne dijake na šoli Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma
6. Vzpostavitev in vodenje map učnih dosežkov Izobraževalni center Piramida Maribor
7. Uvajanje učnih gradiv v različnih oblikah Biotehniška šola Maribor
8. Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
9. Promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja

Biotehniški center Naklo

 

Konzorcij biotehniških šol se je zavezal, da bo izvajal čim kakovostnejšo izobraževanje, kar so šole zapisale v IZJAVI O KAKOVOSTI BIOTEHNIŠKIH ŠOL SLOVENIJE.

 

 

Učitelji praktičnega pouka v letu 2017/18

Na tej strani je seznam učiteljev praktičnega pouka v šolskem letu 2017/2018. Poleg seznama si lahko preberete katere panoge pokrivajo.

 

Ime in Priimek

Praktični pouk

Simon GRAČNER

trajnostni razvoj, organizator praktičnega usposabljanja pri delodajalcih za naravovarstvo, vodja PUZ-a: program naravovarstveni tehnik in mehanik kmetijskih in delovnih strojev

Peter JAMŠEK

elektronski sistemi in hidravlične naprave na pogonskih in delovnih strojih, montaža, vzdrževanje in popravila naprav in opreme v kmetijstvu in vrtnarstvu, popravila električnih in elektronskih naprav, popravila gradbenih in komunalnih strojev in naprav, popravila hidravličnih in pnevmatskih naprav, popravila kmetijskih in gozdarskih strojev in naprav, popravila mehanskih sklopov in naprav, tehnika popravil, upravljanje  kmetijske mehanizacije z varnim delom, vzdrževanje pnevmatik,  organizator praktičnega pouka za mehanika kmetijskih in delovnih strojev

Darja JUVAN PASTIRK

veterinarska tehnologija

Urška KASENBURGER

oskrba živali

Nina KLOBASA

oskrba živali, veterinarska tehnologija, organizatorka praktičnega pouka veterine, organizator praktičnega usposabljanja pri delodajalcih za veterino, vodja PUZ-a: program veterinarski tehnik

Marija KOLMANIČ BUČAR

ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in ekoremediacije, krajinarstvo, krajinarstvo v naravovarstvu, oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij, okrasne zelnate rastline, osnove hortikulture, osnove kletarstva, poročna floristika, predelava sadja, predelovanje organskih odpadkov in vzdrževanje bioloških in rastlinskih čistilnih naprav, pridobivanje bioplina in biodiesla, pridobivanje zelišč, priprava in izdelava aranžmajev, šopkov in nasadkov, prodaja in svetovanje v kmetijstvu, reja živali, uporabna floristika, varstvo naravnih vrednot, vodenje del na kmetijskem gospodarstvu, žalna floristika

Andrej KOSTREVC

kmetijska pridelava in reja, naprava trajnega nasada,  osnove kletarstva, predelava sadja, pridelava krme, pridelava poljščin, pridobivanje bioplina in biodiesla, prodaja in svetovanje v kmetijstvu, reja živali, varstvo naravnih vrednot, vodenje del na kmetijskem gospodarstvu, organizator praktičnega usposabljanja pri delodajalcu za cvetličarja, kmetijsko-podjetniškega tehnika, mehanika kmetijskih in delovnih strojev, vodja PUZ-a: program kmetijsko-podjetniški tehnik SSI in PTI, organizator praktičnega pouka za cvetličarja, kmetijsko-podjetniškega tehnika in naravovarstvenega tehnika

Branka MALINGER

Uroš MIKOLIČ

Aleksandra Tina MULEC

oskrba živali, veterinarska tehnologija

veterinarska tehnologija

oskrba živali, veterinarska tehnologija

Denis PERKO

 

 

Vesna PIRNAT

kmetijska pridelava in reja, naprava trajnega nasada, pridelava krme, pridelava poljščin, vodenje del na kmetijskem gospodarstvu

 

veterinarska tehnologija

Jasmina ROČENOVIČ

Tjaša URBANC

reja živali - hlev

veterinarska tehnologija

Bernard VOGRINC

ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in ekoremediacije, krajinarstvo v naravovarstvu, predelovanje organskih odpadkov in vzdrževanje bioloških in rastlinskih čistilnih naprav, pridobivanje zelišč, upravljanje z alternativnimi viri energije

 
 

Pogled v zbornico v letu 2017/18

Na tej strani ste našli seznam učiteljev, ki poučujejo splošne in strokovno teoretične predmete ter strokovne module v šolskem letu 2017/2018. Poleg poimenskega seznama si lahko preberete tudi to katere predmete in module poučujejo.

Ime in Priimek

Predmet in modul

Zdenka BRUMEN KRALJ

slovenščina, razrednik 1.a PTI razreda

Milena CAJZEK

biologija

Božidar DAMJAN

umetnost (likovna), fizika, osnove poslovnega komuniciranja

Kristina DOLINAR PAULIČ

laboratorijsko delo v veterinarstvu, reja perutnine in čebelarstvo, priprava na maturo (4. predmet), vodja aktiva strokovnih modulov

Ines GOGER

matematika, vodja aktiva naravoslovje, razrednik 2.e razreda

Andreja GRAČNER

angleščina, slovenščina, razrednik 4.a razreda, mentor dijaške skupnosti

Simon GRAČNER

okrasne zelnate rastline, trajnostni razvoj, gospodarjenje z naravnimi viri energije in ostanki, oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij, krajinarstvo v naravovarstvu, poročna floristika, žalna floristika, predelovanje organskih odpadkov in vzdrževanje bioloških in rastlinskih čistilnih naprav, pridobivanje bioplina in biodiesla, priprava in izdelava aranžmajev, šopkov in nasadkov, urejanje spletnih strani, administrator spletne učilnice, vodja PUZ-a: program naravovarstveni tehnik in mehanik kmetijskih in delovnih strojev, organizator praktičnega usposabljanja pri delodajalcih za program naravovarstveni tehnik, razrednik 1.a razreda

Natalija HORVAT

matematika, ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in ekoremediacije, naravovarstvena zakonodaja in etika, razrednik 3.f razreda

Drago JAKOPIN

Bronja JARC

športna vzgoja, razrednik 2.e razreda

osnove podjetništva in prodaja, podjetništvo in trženje

Darja JUVAN PASTIRK

anatomija in fiziologija domačih živali, izbrane vsebine iz veterinarske tehnologije, vzreja in zdravstveno varstvo malih živali, razrednik 4.b razreda

Barbara KAJBA MORI

biologija

Urška KASENBURGER

anatomija in fiziologija domačih živali, rejne živali, veterinarska tehnologija, vzreja in zdravstveno varstvo malih živali, priprava na maturo (4. predmet), razrednik 3.d razreda

Nina KLOBASA

anatomija in fiziologija domačih živali, izbrane vsebine iz veterinarske tehnologije, veterinarska tehnologija, organizatorka praktičnega pouka veterine, organizator praktičnega usposabljanja pri delodajalcih za veterino, vodja PUZ-a: program veterinarski tehnik, koordinator EKOŠOLE, razrednik 1.b razreda

Anton KRAJNC

ravnatelj šole

Boštjan LAMPRET

športna vzgoja, razrednik 2.c razreda

Branka MALINGER

oskrba živali, priprava na maturo (4. predmet)

Tanja MATJAŠIČ

angleščina, razrednik 2.f razreda

Uroš MIKOLIČ

anatomija in fiziologija domačih živali, dobrobit živali, priprava na maturo (4. predmet), razrednik 1.d razreda

Aleksandra Tina MULEC

dobrobit živali, veterinarska tehnologija

Lea OBLAK

kemija, naravoslovje, razrednik 2.d razreda

Klementina PERKO

informatika, učbeniški sklad, skrbnik e-dnevnika, razrednik 4.d razreda

Vesna PIRNAT

higiena živil, veterinarska tehnologija, priprava na maturo (4. predmet), koordinator EKOŠOLE, razrednik 3.c razreda

Samo PODBREŽNIK

umetnost (glasba)

dr. Andrej PODJAVORŠEK

izbrane vsebine iz kmetijstva, poljedelstvo, naprava trajnega nasada, osnove kletarstva, podjetništvo in trženje, predelava sadja, prodaja in svetovanje v kmetijstvu, varstvo rastlin, vodenje del na  kmetijskem gospodarstvu

Nataša PUKŠIČ

nemščina, sociologija, razrednik 3.b razreda

Andreja RAJH

kemija

Srečko REHER

slovenščina

Mojca REP

laborant

Jasmina ROČENOVIČ

etologija, pridelava krme, prodaja in svetovanje v kmetijstvu, reja živali, zootehnika, razrednik 1.c razreda

Monika RUBIN BRAČKO

slovenščina, vodja aktiva družboslovja, razrednik 2.a PTI razreda

Nives SANTIN REGVAT

slovenščina, zgodovina

Helena SLIVNJAK RAMUTA

osnove hortikulture, osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin, pridobivanje zelišč, pridelava poljščin, pridobivanje bioplina in biodiesla, varstvo naravnih vrednot, izbrane vsebine iz naravovarstva, vodja PUZ-a: program cvetličar, vodja interesnih dejavnosti, razrednik 2.a razreda

Anton ŠTERN

informatika, elektronski sistemi in hidravlične naprave na pogonskih in delovnih strojih, popravila električnih in elektronskih naprav, popravila hidravličnih in pnevmatskih naprav, popravila kmetijskih in gozdarskih strojev in naprav, upravljanje kmetijske mehanizacije z varnim delom

Romana ŠUMAN

matematika, tajnik PM in ZI, razrednik 2.b razreda

Petra TISNIKAR

matematika

Tomaž TRAMŠEK

športna vzgoja, razrednik 3.a razreda

Tjaša URBANC

veterinarska tehnologija, priprava na maturo (4. predmet)

Violeta VIVOD

izbrane vsebine iz naravovarstva, ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in ekoremediacije

Bernard VOGRINC naravoslovje, krajinarstvo, kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo

Bogdana VRATANAR

družboslovje, geografija, knjižnica, razrednik 1.e razreda

Damjana VRBNJAK informatika, montaža, vzdrževanje in popravila naprav in opreme v kmetijstvu in vrtnarstvu, popravila gradbenih in komunalnih strojev in naprav, popravila mehanskih sklopov in naprav, vzdrževanje pnevmatik
Jolanda ZIHERL SAJKO  angleščina, razrednik 4.c razreda

 

Vodstvo in administracija

Ravnatelj:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., univ. dipl. ing.           

Telefon: (02) 235 37 00

 

Pomočnica ravnatelja in organizator izobraževanja odraslih:

 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., univ. dipl. inž.

 

Telefon: (02) 235 37 04

 

Šolska svetovalna delavka:

 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., prof.

 

Telefon: (02) 235 37 03

 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., prof.

 

Telefon: (02) 235 37 04

Poslovna sekretarka:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. Klasinc, prof.

 

Telefon: (02) 235 37 00

 

Faks: (02) 235 37 01

Računovodkinja:

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., univ. dipl. oec.

 

Telefon: (02) 235 37 07

 

Vodja posestva:

Franc Kancler, dipl. ing.

 

Telefon: (02) 235 37 10

 

Vodja Šole vožnje:

Roman Čančer, ing.

 

Telefon: (02) 235 37 09

Beseda ravnatelja

AK sep2015 

BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR se nahaja na obrobju mestnega jedra, pod znamenito Kalvarijo in je svojevrsten branik urbanizaciji tega dela mesta. Šola je bila ustanovljena 11.marca 1872 in se od ustanovitve dalje nahaja na prostoru, kjer je danes.

Zaradi reševanja denacionalizacijskih postopkov je bil objekt, v katerega se je šola preselila po drugi svetovni vojni, vrnjen denacionalizacijskemu upravičencu, vendar se teoretični del izobraževanja še vedno izvaja v teh prostorih.

Za potrebe šole je v prihodnje predvidena obnova in dozidava objekta na robu šolskega posestva, v katerem se trenutno nahaja Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, kot najemnik teh prostorov. Šola bo tako dolgoročno še naprej izvajala svojo izobraževalno dejavnost na tem prostoru, kjer je tudi večji del šolskega posestva.

Za pridobivanje praktični znanj in veščin ima šola približno 100 ha veliko šolsko posestvo, večji del na Kalvariji. Del posestva še je na Mestnem hribu, kjer šola skupaj z mestno občino vsako leto postavlja mestni klopotec ter v Svečini, kjer je tudi šolski hlev.

V šolskem letu 2017/18 je na šoli vpisanih 556 dijakov, ki so razvrščeni v 23-ih različnih oddelkih. Pred enajstimi leti smo začeli postopoma uvajati prenovljene programe, ki so modularno zasnovani in dajejo večji poudarek povezovanje teorije in prakse ter omogočajo večjo izbirnost. Tako so sedaj vsi programi v celoti prenovljeni. Na šoli izobražujemo  v triletnih, štiriletnih in nadaljevalnih (3+2) programih ter programih izrednega izobraževanja (izobraževanje odraslih).

Na šoli se zavedamo velike odgovornosti za individualni razvoj vsakega posameznika, zato smo veseli, da so dijaki naše šole naši nasledniki in zato toliko bolj dragoceni.

Vsem dijakom, njihovim staršem in profesorjem želim uspešno delo, izpolnitev želja ter ciljev, ki ste si jih zadali. S skupnimi močmi si prizadevajmo za prijazno in odprto šolo, ki nam bo dala znanje, s katerim bomo ustvarjali lepši jutri. S prizadevnostjo in ustvarjalnostjo nadaljujmo bogato tradicijo naše šole, kot najstarejše kmetijske šole v Sloveniji.

Anton Krajnc, ravnatelj