l1

BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR

Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor

Telefon: (02) 235 37 00

     eko sola  erasmus logo web3 facebook-icon

 

 

 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov.

Če ne spremenite nastavitev, se z njimi strinjate.

Razumem

logo1    logo2

logotip EKP 2014 2020 SIO 2020

Kmetijsko podjetniški tehnik (4-letni in PTI program)

Kmetijsko-podjetniški tehnik Vpisni pogoji Predmetnik Matura Kam naprej?

 

Dijaki se izobražujejo na področjih kmetijstva, ki zahtevajo širše strokovno in splošno znanje pri načrtovanju, vodenju, spremljanju in izvajanju dela v rastlinski in živalski proizvodnji ter dopolnilnih dejavnostih v skladu z načeli trajnostnega razvoja, zagotavljanja kakovosti in varstva pri delu. Dijaki načrtujejo kmetijsko pridelavo in rejo živali, pridelavo poljščin in vrtnin, sadja in grozdja, ter krme. Usposobijo se za strokovno delo v poljedelski, živinorejski, sadjarski in vinogradniški predelavi, pridelavi in prodaji. Skladno z etološkimi načeli se usposobijo za oskrbovanje domačih živali. Varno ravnajo s škodljivimi in nevarnimi snovmi ter odpadki kmetijske pridelave in reje, ter preprečujejo onesnaževanje okolja. Svetujejo pri prodaji kmetijskih izdelkov in storitev ter materiala za potrebe kmetijske pridelave in reje.

Pripravljajo se za uspešno vključevanje na evropski trg ter razvijajo ekološko zavest, gospodarnost, osebno odgovornost, samostojno delo in samoiniciativnost.

 

Tudi kmetijsko-podjetniški tehnik lahko postane Naj dijak Slovenije. Naj dijak Slovenije za leto 2019/2020 je postal Ivan Praznik. Več si lahko preberete v priponki.

NAJ DIJAK 2020 007

 

Praktični pouk za kmetijsko-podjetniške programe se opravlja na šolskem posestvu v neposredni okolici šole, v šolskem laboratoriju, vinski kleti, sušilnici sadja, žganjekuhi, trsnici, drevesnici, na področju reje živali pa na šolskem posestvu v Svečini in v obratih, s katerimi sodelujemo.

 

Na področju poljedelstva dijaki spoznavajo osnovno in dopolnilno obdelavo tal, jemljejo vzorce za analizo tal in izdelajo gnojilni načrt, spoznavajo rastline, osnove meteorologije, gojenje poljščin ter sodobno mehanizacijo za pridelavo gospodarsko pomembnih kmetijskih rastlin.

Dijaki opravljajo traktorske vožnje pod nadzorom izkušenih inštruktorjev, pridobivajo veščine oranja, setve, škropljenja, gnojenja, oskrbe tal in varstva pri delu.

Na kolekcijskem polju, na katerem se gojijo kolekcije različnih poljščin, dijaki opazujejo in spoznavajo rast ter razvoj rastlin, spoznavajo bolezni in škodljivce, spremljajo njihov razvoj ter določajo primerna fitofarmacevtska sredstva ob upoštevanju naravi prijaznih pridelkov. V okviru praktičnega usposabljanja se dijaki seznanijo z osnovami geodezije, z zakonodajo in dokumentacijo, ki jo morajo kmetje voditi za pridobitev subvencij.

 

S področja sadjarstva dijaki spoznajo različne sadne vrste in sorte v šolskih sortimentih, ki so primerne za gojenje v Sloveniji. Naučijo se razmnoževati sadne rastline v šolski drevesnici, spoznajo pridelavo različnih sadnih vrst in predelavo sadja. Prakso izvajamo v odlično opremljenih specializiranih učilnicah šole, kot so vinska klet s polnilnico, sušilnica sadja, kisarna in žganjarna.

 

Na področju vinogradništva dijaki spoznavajo različne sorte vinske trte v šolskem sortimentu, praktično preizkusijo razmnoževanja ter vzgojo in obrezovanje trsov v šolskih vinogradih. V sodobno opremljeni šolski kleti spoznavajo predelavo grozdja od stiskanja do mošta in ustekleničenja. V šolskem vinarskem laboratoriju izvajajo osnovne analize vina.

 

S področja živinoreje dijaki spoznavajo oskrbo živali, različne tehnologije prehrane posameznih vrst in kategorij živali, molžo, zdravstveno-varstvene ukrepe za preprečevanje vnosa kužnih bolezni, preventivne ukrepe z živalmi (ščipanje podočnikov, repa, cepljenje, kastracija pri pujskih), odkrivanje bolnih živali, odkrivanje pojatev pri živalih in prepoznavanje pojatvenega ciklusa, osemenjevanje oz. pripust živali, pomoč pri porodu, oskrbo mladiča, uravnavanje zoohigienskih pogojev v hlevu, različne pasme in njihove značilnosti.

 

Pri praktičnem pouku sodelujemo s Fakulteto za kmetijstvo Maribor, Kmetijsko gozdarskim zavodom Maribor, Sadjarskim centrom Gačnik, Semenarno Ljubljana - proizvodno enoto Maribor, vzorčnimi in ekološkimi kmetijami, okoliškimi kmetijskimi obrati, Konjeniškim klubom Maribor, farmo molznic Ogrizkovo, okoliškimi vrtnarijami in drevesnicami, sadjarskimi in vinogradniškimi drevesnicami in trsnicami po Sloveniji...

 

V okviru pouka strokovnih predmetov kmetijskih programov permanentno izvajamo oglede v tujini. Tako v Italiji obiskujemo tovarno zamaškov Colobin, nasade na južnem Tirolskem, sejem v Veroni, v Avstriji obiskujemo vinske sadne ceste, sadjarske in vinogradniške kmetije ter šoli v Silberbergu.

 

Da je pouk bolj zanimiv izvajamo različne projektne dneve, naravoslovne dneve in strokovne ekskurzije, ki so neposredno povezane s temami, ki jih obravnavamo.

Še več o naših aktivnostih si lahko ogledate v FOTOGALERIJI.

IMG 8783

TRGATEV 2013 006

TRGATEV 2013 007

TRGATEV 2013 008

ZASADITEV SADOVNJAKA Z GALO 2011 009

OBNOVA CESNJEVEGA DREVOREDA 2011 007