l1

BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR

Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor

Telefon: (02) 235 37 00

     eko sola  erasmus logo web3 facebook-icon

 

 

 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov.

Če ne spremenite nastavitev, se z njimi strinjate.

Razumem

logotip EKP 2014 2020 SIO 2020

Projektni teden - dopolnitev zbirke trajnic za rezanje (visokih trajnic)

Projektni teden z naslovom Trajnice, smo izvajali na šolskem posestvu, na poskusnem polju, kjer vzdržujemo kolekcijo trajnic

IMG 9361pop  Small

in v šolskem parku,

IMG 9353pop  Small

v učilnicah-informatike, v vezalski delavnici ter v rastlinjaku. Na poskusnem polju vzdržujemo kolekcijo trajnic, za namene pouka (prepoznavanje rastlin, zasaditev in oskrba okrasnih rastlin) pri izvajanju strokovnih hortikulturnih modulov, ki jih potrebujemo pri pouku v šolskem letu 2008/09.
V  izbrane vsebine smo vključili vse splošne in strokovne module  hortikulture srednjega strokovnega izobraževanja.
S pomočjo infomacijske tehnologije smo poiskali podatke o  monitoringu in biomonitoringu vode na Vrbanskem platoju in ugotovili, da je podtalnica onesnažena z atrazinom in nitrati. Trajnice in ozelenitev površin smo navedli kot možnost uporabe teh rastlin za trajnostni razvoj na vodo - zaščitnih območjih, kot okolju prijazno pridelavo, postopke in materiale v prihodnosti.
Opazovali smo značilnosti različnih površinskih struktur pri trajnicah, možnosti uporabe za aranžiranje in njihov vpliv na celoto izdelka.
Preučili smo vrste škodljivih organizmov in škodo ki jo le- ti naredijo  pri trajnicah. Poiskali smo zakonodajo s področja varstva rastlin, in načinov prehrane ter oskrbe trajnic.
Trajnice bomo smiselno uporabili za aranžiranje in sušenje ter za matičnjak. Poiskali smo podatke po spletu o ponudnikih trajnic v Sloveniji in izbrali dobavitelja trajnic. Ugotovili smo, da v Sloveniji obstajajo samo tri vrtnarstva, ki se na veliko ukvarjajo s pridelavo trajnic. Hkrati smo proučili  pomen izbora ter lastnosti matičnih rastlin in pomen sortne čistosti rastlin.
Izbrali smo sortiment vrtnarstva Golob Klančič in kupili sadike trajnic za nadaljevalno saditev na poskusnem polju.
Pripravili smo tla za sajenje trajnic. Površino smo poravnali in zakoličili. Uporabili smo preprosti postopek zakoličbe na ravnih terenih in pri tem uporabili Pitagorov izrek.

IMG 9391  Small

Seznanili smo se z osnovnimi tehnikami razmnoževanja, pridelavo in trženjem.

IMG 9177  Small

Dobavljene sadike smo posadili v kolekcijo že obstoječih trajnic.

Tako smo proučili sledeče vsebine:
 
1. Monitoring in biomonitoring vode zraka in prsti na Vrbanskem platoju.
2. Vsebnost izmerjenih nitratov na Vrbanskem platoju, rezultati hitrih testov.
3. Možnosti in prednosti vključevanja trajnic kot možnost za okolju prijazno pridelavo.
4. Izbor visokih trajnic za rezanje in sušenje.
5. Značilnosti različnih površinskih struktur in njihov vpliv na celoto izdelka.
6. Škodljivi organizmi pri trajnicah.
7. Gnojenje trajnic.
8. Količenje v ravnini in uporaba preprostih orodij.
9. Uporaba informacijske tehnologije v vrtnarstvu.
10. Trajnice in ekologija, vključevanje v zasaditve:
      - priprava tal za saditev  (vrsta tal na Vrbanskem platoju),
      - saditev sortimenta visokih trajnic uporabnih za rezanje in sušenje.
11. Izbor sortimenta vrtnarstva Golob Klančič. Opis pridelave in trženja.
12. Izbor in lastnosti matičnih rastlin. Kolmanič Bučar Marija
13. Binarna nomenklatura in označevanje in poimenovanje posajenih trajnic.
14. Oskrba trajnic.
15. Prevod ključnih besed v strokovno angleščino in nemščino.
16. Uporaba tujih strokovnih katalogov.
17. Predstavitev del pri saditvi trajnic (faznost postopkov) - uporaba informacijske tehnologije.

 

Vodja projektnega tedna: Marija Kolmanič Bučar, inž. vrt.