l1

BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR

Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor

Telefon: (02) 235 37 00, Telefaks: (02) 235 37 01

eko sola facebook-icon

 

 

 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov.

Če ne spremenite nastavitev, se z njimi strinjate.

Razumem

Pogled v zbornico v letu 2016/17

Na tej strani ste našli seznam učiteljev, ki poučujejo splošne in strokovno teoretične predmete ter strokovne module v šolskem letu 2016/2017. Poleg poimenskega seznama si lahko preberete tudi to katere predmete in module poučujejo.

Ime in Priimek

Predmet in modul

Zdenka BRUMEN KRALJ

slovenščina, razrednik 3.e razreda

Milena CAJZEK

biologija

Božidar DAMJAN

umetnost (likovna), fizika, osnove poslovnega komuniciranja, osnove podjetništva in prodaja, vodja programa Comenius

Kristina DOLINAR PAULIČ

dobrobit živali, laboratorijsko delo v veterinarstvu, reja perutnine in čebelarstvo, priprava na maturo (4. predmet), vodja aktiva strokovnih modulov, razrednik 4.b razreda

Tatjana ĐURASOVIČ

ekološke analize in monitoring, ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in ekoremediacije, naravoslovje, knjižnica

Ines GOGER

matematika, vodja aktiva naravoslovje, razrednik 1.e razreda

Andreja GRAČNER

angleščina, slovenščina, razrednik 3.a razreda, mentor dijaške skupnosti

Simon GRAČNER

okrasne zelnate rastline, trajnostni razvoj, gospodarjenje z naravnimi viri energije in ostanki, pridobivanje lesne biomase, vodenje v naravi, varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja, oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij, urejanje spletnih strani, administrator spletne učilnice, vodja PUZ-a: program naravovarstveni tehnik in mehanik kmetijskih in delovnih strojev, organizator praktičnega usposabljanja pri delodajalcih za program naravovarstveni tehnik, razrednik 2.a PTI razreda

Erna HAFNER

reja perutnine in čebelarstvo, rejne živali, izbrane vsebine iz veterinarstva, veterinarska tehnologija

Drago JAKOPIN

športna vzgoja, razrednik 2.e razreda

Darja JUVAN PASTIRK

anatomija in fiziologija domačih živali, dobrobit živali, veterinarska tehnologija, priprava na maturo (4. predmet), razrednik 3.b razreda

Barbara KAJBA MORI

biologija

Urška KASENBURGER

etologija, rejne živali, veterinarska tehnologija, vzreja in zdravstveno varstvo malih živali, priprava na maturo (4. predmet), razrednik 2.d razreda

Nina KLOBASA

izbrane vsebine iz veterinarske tehnologije, veterinarska tehnologija, vzreja in zdravstveno varstvo malih živali, organizatorka praktičnega pouka veterine, organizator praktičnega usposabljanja pri delodajalcih za veterino, vodja PUZ-a: program veterinarski tehnik, koordinator EKOŠOLE, razrednik 4.c razreda

Anton KRAJNC

ravnatelj šole

Boštjan LAMPRET

športna vzgoja, razrednik 1.c razreda

Bojan MAČEK

naravoslovje, fizika, elektronski sistemi in hidravlične naprave na pogonskih in delovnih strojih, montaža, vzdrževanje in popravila naprav in opreme v kmetijstvu in vrtnarstvu, popravila hidravličnih in pnevmatskih naprav, popravila mehanskih sklopov in naprav, vzdrževanje pnevmatik, razrednik 2.f razreda

Tanja MATJAŠIČ

angleščina, nemščina, razrednik 1.f razreda

Uroš MIKOLIČ

anatomija in fiziologija domačih živali, izbrane vsebine iz veterinarstva, priprava na maturo (4. predmet), razrednik 4.d razreda

Lea OBLAK

kemija, upravljanje z alternativnimi viri energije, materiali in okoljem, razrednik 1.d razreda

Klementina PERKO

informatika, učbeniški sklad, skrbnik e-dnevnika, razrednik 3.d razreda

Vesna PIRNAT

veterinarska tehnologija, priprava na maturo (4. predmet), koordinator EKOŠOLE, razrednik 2.c razreda

Samo PODBREŽNIK

umetnost (glasba)

dr. Andrej PODJAVORŠEK

ekološko kmetovanje, izbrane vsebine iz kmetijstva, naprava trajnega nasada, podjetništvo in trženje, pridelovanje in predelava grozdja, pridelava sadja, prodaja in svetovanje v kmetijstvu, vzdrževanje in urejanje naravne krajine, vodenje del na  kmetijskem gospodarstvu, vodja programa Leonardo da Vinci

Nataša PUKŠIČ

nemščina, sociologija, razrednik 2.b razreda

Bernardka RADEJ

Andreja RAJH

družboslovje

kemija

Srečko REHER

slovenščina

Mojca REP

laborant

Jasmina ROČENOVIČ

etologija, kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo, prodaja in svetovanje v kmetijstvu, reja živali, zootehnika, razrednik 4.a razreda

Monika RUBIN BRAČKO

slovenščina, vodja aktiva družboslovja, razrednik 1.a PTI razreda

Nives SANTIN REGVAT

slovenščina, zgodovina

Helena SLIVNJAK RAMUTA

krajinarstvo, osnove hortikulture, priprava in izdelava aranžerskega materiala, osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin, pridelava gob in zelišč, pridelava krme, pridelava poljščin, varstvo naravnih vrednot, izbrane vsebine iz naravovarstva, osnove poslovnega komuniciranja, vodja PUZ-a: program cvetličar, vodja interesnih dejavnosti, razrednik 1.a razreda

Anton ŠTERN

diagnostika pogonskih in delovnih strojev, popravila električnih in elektronskih naprav, popravila kmetijskih in gozdarskih strojev in naprav, kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo, upravljanje kmetijske mehanizacije z varnim delom

Romana ŠUMAN

matematika, tajnik PM in ZI, razrednik 1.b razreda

Petra TISNIKAR

matematika

dr. Andrej TOPLAK

oskrba živali, priprava na maturo (4. predmet)

Tomaž TRAMŠEK

športna vzgoja, razrednik 2.a razreda

Violeta VIVOD

izbrane vsebine iz naravovarstva, ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in ekoremediacije

Bernard VOGRINC

varilstvo in kovaštvo

Bogdana VRATANAR

geografija, knjižnica, razrednik 3.f razreda

Karolina VUČINA

matematika

Jolanda ZIHERL SAJKO

angleščina, razrednik 3.c razreda