l1

BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR

Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor

Telefon: (02) 235 37 00

     eko sola  erasmus logo web3 facebook-icon

 

 

 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov.

Če ne spremenite nastavitev, se z njimi strinjate.

Razumem

logotip EKP 2014 2020 SIO 2020

Pogled v zbornico v letu 2019/20

Na tej strani je seznam učiteljev, ki poučujejo splošne in strokovno teoretične predmete ter strokovne module v šolskem letu 2019/2020. Poleg poimenskega seznama si lahko preberete tudi to katere predmete in module poučujejo.

Ime in Priimek

Predmet in modul

Zdenka BRUMEN KRALJ

slovenščina, razrednik 1.a razreda

Milena CAJZEK

biologija

Kristina DOLINAR PAULIČ

laboratorijsko delo v veterinarstvu, reja perutnine in čebelarstvo, vodja aktiva strokovnih modulov

Ines GOGER

matematika, vodja aktiva naravoslovje, razrednik 1.a PTI razreda

Andreja GRAČNER

angleščina, slovenščina, razrednik 2.e razreda

Simon GRAČNER

okrasne zelnate rastline, trajnostni razvoj, gospodarjenje z naravnimi viri energije in ostanki, krajinarstvo v naravovarstvu, oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij, poročna floristika, predelovanje organskih odpadkov in vzdrževanje bioloških in rastlinskih čistilnih naprav, pridobivanje lesne biomase, priprava in izdelava aranžmajev, šopkov in nasadkov, žalna floristika, izbrane vsebine iz naravovarstva, urejanje spletnih strani, vodja PUZ-a: program naravovarstveni tehnik in mehanik kmetijskih in delovnih strojev, organizator praktičnega usposabljanja pri delodajalcih za program naravovarstveni tehnik, razrednik 3.a razreda

Natalija HORVAT

matematika, ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in ekoremediacije, naravovarstvena zakonodaja in etika, izbrane vsebine iz naravovarstva, razrednik 1.e razreda

Drago JAKOPIN

športna vzgoja, razrednik 2.a PTI razreda

Darja JUVAN PASTIRK

anatomija in fiziologija domačih živali, izbrane vsebine iz veterinarske tehnologije, vzreja in zdravstveno varstvo malih živali, razrednik 2.c razreda

Barbara KAJBA MORI

biologija

Urška KASENBURGER

anatomija in fiziologija domačih živali, rejne živali, vzreja in zdravstveno varstvo malih živali, razrednik 1.c razreda

Nina KLOBASA

izbrane vsebine iz veterinarske tehnologije, veterinarska tehnologija, organizatorka praktičnega pouka veterine, organizator praktičnega usposabljanja pri delodajalcih za veterino, vodja PUZ-a: program veterinarski tehnik, koordinator EKOŠOLE, razrednik 3.b razreda

Anton KRAJNC

ravnatelj šole

Boštjan LAMPRET

športna vzgoja, razrednik 4.c razreda

Tanja MATJAŠIČ

angleščina, nemščina, razrednik 1.d razreda

Uroš MIKOLIČ

anatomija in fiziologija domačih živali, dobrobit živali, razrednik 3.d razreda

Lea OBLAK

kemija, naravoslovje, razrednik 4.d razreda

Klementina PERKO

informatika, skrbnik e-dnevnika, administrator spletne učilnice, razrednik 2.a razreda

Vesna PIRNAT higiena živil, veterinarska tehnologija, koordinator EKOŠOLE
Samo PODBREŽNIK umetnost (glasba), pevski zbor

dr. Andrej PODJAVORŠEK

izbrane vsebine iz kmetijstva, poljedelstvo, osnove kletarstva, podjetništvo in trženje, predelava sadja, prodaja in svetovanje v kmetijstvu, varstvo rastlin, vodenje del na  kmetijskem gospodarstvu
Nataša PUKŠIČ nemščina, sociologija, razrednik 1.b razreda

Andreja RAJH

kemija

Srečko REHER

slovenščina

Mojca REP laborant
Jasmina ROČENOVIČ

etologija, pridelave krme, prodaja in svetovanje v kmetijstvu, reja živali, zootehnika, razrednik 3.c razreda

Monika RUBIN BRAČKO

slovenščina, vodja aktiva družboslovja, razrednik 2.b razreda

Nives SANTIN REGVAT

slovenščina, zgodovina

Helena SLIVNJAK RAMUTA izbrane vsebine iz naravovarstva, osnove hortikulture, podjetništvo in trženje, osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin, pridelava poljščin, pridobivanje zelišč, varstvo naravnih vrednot,  vodja PUZ-a: program cvetličar, vodja interesnih dejavnosti, razrednik 4.a razreda
Anton ŠTERN elektronski sistemi in hidravlične naprave na pogonskih in delovnih strojih, popravila gradbenih in komunalnih strojev in naprav, upravljanje kmetijske mehanizacije z varnim delom, vzdrževanje pnevmatik

Rok ŠTIBLER

Nina ŠULIN

oskrba živali, rejne živali

likovna umetnost

Romana ŠUMAN

matematika, fizika, tajnik PM in ZI, razrednik 4.b razreda

Petra TISNIKAR

matematika

Erna TRAMŠEK/Tomaž KOLARIČ
rejne živali, veterinarska tehnologija
Tomaž TRAMŠEK športna vzgoja

Bernard VOGRINC

umetnost (likovna), naravoslovje, krajinarstvo

Bogdana VRATANAR družboslovje, geografija, razrednik 3.e razreda
Damjana VRBNJAK popravila mehanskih sklopov in naprav, informatika, montaža, vzdrževanje in popravila naprav in opreme v kmetijstvu in vrtnarstvu
Jolanda ZIHERL SAJKO angleščina, razrednik 2.d razreda
Jelena ZURC CIZELJ poslovno komuniciranje, dobrobit živali, veterinarska tehnologija