l1

BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR

Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor

Telefon: (02) 235 37 00

     eko sola  erasmus logo web3 facebook-icon

 

 

 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov.

Če ne spremenite nastavitev, se z njimi strinjate.

Razumem

Kontakt

Vrbanska cesta 30

2000 Maribor

Telefon: (02) 235 37 00

E-pošta: info@bts.si

Fotogalerija

galerija

logotip EKP 2014 2020 SIO 2020

Obisk Veterinarske fakultete

Danes 21. 4. 2015 smo z dijaki drugega letnika programa veterinarski tehnik obiskali Veterinarsko fakulteto. Po prihodu nas je v fiziološki predavalnici sprejela prodekanja za pedagoško dejavnost Doc. dr. Breda JAKOVAC STRAJN. Predstavila nam je fakulteto in način študija na njej.

VETERINARSKA FAKULTETA 2015 001

Sedež fakultete ja v stavbi na Gerbičevi ulici 60, kjer se odvijajo bazični, predklinični predmeti. Le malo stran na Cesti v Mestni log, pa se nahajajo njene klinike, kjer študentje poslušajo klinične predmete.

VETERINARSKA FAKULTETA 2015 002

V okviru Veterinarske fakultete deluje tudi Center za sonaravno rekultiviranje Vremšica. V njem se izvajajo aktivnosti v sklopu izobraževanja in raziskovanja, center pa je poznan tudi po ekološki proizvodnjiovčjega mleka in sira

VETERINARSKA FAKULTETA 2015 003

Eden najpomembnejših členov fakultete je tudi nacionalni veterinarski inštitut, ki izvaja dejavnost javne veterinarske službe: laboratorijske preiskave materiala živali, živil in surovin zaradi diagnostike živalskih kužnih in drugih živalskih bolezni oziroma ugotavljanja zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora, krme, vode za napajanje in drugih proizvodov, izvajanje patomorfološke diagnostike, izvajanje veterinarske higienske službe, priprava strokovnih podlag za načrtovanje ukrepov v zdravstvenem varstvu živali in zagotavljanju varne hrane in krme za živali, spremljanje zdravstvenega stanja živali in reprodukcije z osemenjevanjem živali na nacionalni ravni, spremljanje zdravstvenega stanja ter zdravljenje čebel in rib, izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (DDD).

VETERINARSKA FAKULTETA 2015 004

VETERINARSKA FAKULTETA 2015 005VETERINARSKA FAKULTETA 2015 006

Zaradi velikega zanimanja za veterinarski poklic in zaradi pomanjkanja delovnih mest, se je fakulteta odločila sam študij in poklic posodobiti in se s tem bolj približati problemom sodobnega časa. Večji poudarek bi morala imeti dobrobit živali in varovanje okolja (ostanki zdravil – odgovorno zdravljenje živali). Zelo pomemben člen pri ohranjanju naravnega ravnovesja so tudi ribe in čebele. Te so vedno tudi prvi pokazatelj onesnaženosti okolja. Zanimiv vir proteinov v prehrani živali lahko predstavljajo tudi insekti.

Najpomembnejši prispevek k našemu vsakdanjiku pa veterinarji zagotavljajo z varno in neoporečno hrano. Prav ta del veterine je tisti, brez katerega ne more prav nihče izmed nas.

VETERINARSKA FAKULTETA 2015 007

Po izčrpni predstavitvi fakultete so nas študentje tutorji vodili po njenih klinikah in inštitutih. Tako so dijaki lahko spoznali delo in dejavnosti Inštituta za patologijo, sodno in upravno veterinarstvo, Inštituta za anatomijo, histologijo in embriologijo, Inštituta za zdravstveno varstvo in gojitev divjih živali, rib in čebel, Kliniko za reprodukcijo in konje, Kliniko za kirurgijo in male živali, Kliniko za prežvekovalce in ambulatorno kliniko ter Ambulanto za ptice, male sesalce in plazilce.

VETERINARSKA FAKULTETA 2015 008

VETERINARSKA FAKULTETA 2015 009

Zelo vseli smo bili, da je bil eden od naših študentov tutorjev tudi naš zlati maturant Marko Cvetko. Na ogledu fakultete smo srečali tudi zlata bruca Tomaža in Matevža. Lepo je bilo slišati, da si nudijo pomoč pri učenju in da so pridni študentje. Želimo jim uspešen nadaljnji študij.

Fakulteto smo zapustili polni novih vtisov in spoznanj. Vsekakor je bilo najpomembnejše to, da je študij na fakulteti dolg, da je potrebno vložiti vanj ogromno truda in učenja in da so tega zmožni le najboljši dijaki.

Želimo si, da obisk v naslednjem letu ponovimo in med njim srečamo čim več Biotehniških brucov.

Najlepša hvala vsem, ki so sodelovali pri organizaciji, vodenju in predstavitvi fakultete!

Zapisala: Kristina Dolinar Paulič

Fotografije: Kristina Dolinar Paulič